Talaan ng mga lungsod sa Colombia: Pagkakaiba sa mga binago