Tayutay: Pagkakaiba sa mga pagbabago

**'''Halimbawa''': Hoy [[kompyuter]], mag-''boot up'' ka na!
*'''Pag-uulit'''
**[[Aliterasyon]] o paripantig - ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho.
**Anapora o paimuna - pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.
**Anadiplosis o paugnay - inuulit ang huling salita ng katatapos lamang na pangungusap, at ginagamit ito bilang panimula ng susunod na pangungusap.
**Epipora - pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.
**Empanodos o pabalik na pag-uulit - pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag.
*'''Balintuna<ref name=":1" />''' - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.
*'''Pasukdol''' - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas.
*'''Pagtanggi''' o '''litotes''' o '''padili''' - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.
* '''Anastrope''' o '''pasaliwa''' - isang uri ng tayutay na gumagamit ng pagbabaliktad ng paggamit o pagkakaayos ng mga salita sa pangungusap.