Tayutay: Pagkakaiba sa mga pagbabago

**Empanodos o pabalik na pag-uulit - pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag.
**Katapora - paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan.
*'''Pagmamalabis''' o '''hayperbole''' o '''pasawig''' - ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.
*'''Panghihimig''' o '''onomatopeya''' - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ''Onomatopeia'' ito sa Ingles.
*'''Pag-uyam''' - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.
*'''Pagtanggi''' o '''litotes''' o '''padili''' - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.
* '''Anastrope''' o '''pasaliwa''' - isang uri ng tayutay na gumagamit ng pagbabaliktad ng paggamit o pagkakaayos ng mga salita sa pangungusap.
* '''Aposiopesis''' o '''paghinto''' o ''pasindal''' - isang istilo ng pagbasa na maituturing ding tayutay. Ginagamit ito upang magbigay diin sa susunod na mga salita o tema.
 
==Mga sanggunian==