Tayutay: Pagkakaiba sa mga pagbabago

*'''Senekdoke''' o '''pagpapalit-saklaw<ref name=":0" />''' - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.
*'''Paglilipat-[[wika]]''' - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri.
*'''Balintuna<ref name=":1" />''' o '''parikala''' - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.
*'''Pasukdol''' - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Tinatawag itong ''irony'' sa Ingles.
*'''Pagtanggi''' o '''litotes''' o '''padili''' - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.