Simon na Zelote: Pagkakaiba sa mga binago

 
Makikita ang pangalang Simon sa lahat ng Sinoptikong Mabuting Balita at sa [[Aklat ng mga Gawa]] tuwing mayroong tala ng mga alagad, na walang binibigay na detalye:
 
{{quote|Sila ay sina Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na tinawag na [[Zelote]], si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil.|Lucas|6:14–16}}}}
 
==Pagkasanto==
4,238

edit