Lucifer: Pagkakaiba sa mga binago

No change in size ,  5 month ago
→‎Konteksto ng Isaias 14:12: Hindi dapat nakahiwalay ang numero ng talata. At mas mainam basahin ang nakaulat sa bawat talata, kung ang sinisiping mga talata ay nasaibabaw.
No edit summary
(→‎Konteksto ng Isaias 14:12: Hindi dapat nakahiwalay ang numero ng talata. At mas mainam basahin ang nakaulat sa bawat talata, kung ang sinisiping mga talata ay nasaibabaw.)
Tatak: Binago sa mobile Pagbabago sa web gamit mobile
==Konteksto ng Isaias 14:12==
 
Isaias 14:4
Isaias 14: 4 '''Na iyong gagamitin ang talinghagang ito laban sa hari sa Babilonia''', at iyong sasabihin, Kung paano ang mamimighati ay naglikat! ang bayang ginto ay naglikat!
 
Isaias 14:5
Isaias 14: 5 Binali ng Panginoon ang tungkod ng masama, ang cetro ng mga pinuno;
 
Isaias 14:6
Isaias 14: 6 Siya na sumakit ng mga tao sa poot ng walang likat na bugbog, na nagpuno sa mga bansa sa galit, na may pag-uusig na hindi pinigil ng sinoman.
 
Isaias 14:7
Isaias 14: 7 Ang buong lupa ay nasa katiwasayan, at tahimik: sila'y biglang nagsisiawit.
 
Isaias 14:8
Isaias 14: 8 Oo, ang mga puno ng cipres ay nagagalak dahil sa iyo, at ang mga cedro sa Libano, na nangagsasabi, Mula nang ikaw ay malugmok wala nang mamumutol na umaahon laban sa amin.
 
Isaias 14:9
Isaias 14: 9 Ang Sheol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating; nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo, sa makatuwid baga'y ang lahat na pinakapangulo sa lupa; nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa.
 
Isaias 14:10
Isaias 14: 10 Silang lahat ay magsisisagot at mangagsasabi sa iyo, Pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? ikaw ba'y naging gaya namin?
 
Isaias 14:11
Isaias 14: 11 Ang iyong kahambugan ay nababa sa Sheol pati ng tunog ng iyong mga biola: ang uod ay nangangalat sa ilalim mo, at tinatakpan ka ng mga uod.
 
Isaias 14:12
Isaias 14: 12 Ano't nahulog ka mula sa langit, '''isang nagliliwanag''', anak ng bukang-liwayway!(Hebreo:'''hêlēl ben [[Shaḥar]]''' o hêlēl anak ni Shahar na [[diyos]] ng bukangliwayway sa [[Ugarit]]) paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa!
 
Isaias 14:13
Isaias 14: 13 At sinabi mo sa iyong sarili, Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan:
 
Isaias 14:14
Isaias 14: 14 Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako'y magiging gaya ng Kataastaasan.
 
Isaias 14:15
Isaias 14: 15 Gayon ma'y mabababa ka sa [[Sheol]], sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay.
 
Isaias 14: 15 Gayon ma'y mabababa ka sa [[Sheol]], sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay.
==Pinagmulan ng Salita==
Ang salitang '''Lucifer''' ay saling [[Latin]] ni [[Jeronimo]] ng salitang Hebreo na '''hêlēl''' na isinalin sa [[Septuagint]] ng [[Aklat ni Isaias]] 14:12 na '''heōsphoros''' na lumang baybay ng '''[[phosphoros]]'''. Ang pangalang Lucifer ay batay sa paniniwala ni Jeronimong si Lucifer ay katumbas ni [[Satanas]]. Ang salitang heylel ay umiral lamang ng isang beses sa Lumang Tipan sa Isaias 14:12 patungkol sa Hari ng [[Babilonya]].