Komisyon ng Pagsusuri: Pagkakaiba sa mga binago

walang buod ng pagbabago
No edit summary
}}
Ang '''Komisyon sa Awdit (COA)''' ([[wikang Inggles|Inggles]]: ''Commission on Audit'') ay isang Makapangyarihang Institusyon sa Pagtutuos ng [[Pilipinas]].<ref>[http://www.coa.gov.ph Ano ang COA?]</ref> Ipinapahayag ng [[Saligang-batas ng Pilipinas]] ang kalayaang ito bilang tanggapang konstitusyonal, ipinagkakaloob ng mga kapangyarihang ito na magtuos ang lahat ng mga katuusan na sumasaklaw sa lahat ng mga rentas at gastos ng pamahalaan/mga gamit ng ari-arian ng pamahalaan at upang magtakda ng pagtutuos at mga tuntunin sa pagtutuos, ibinibigay ang pantanging kapangyarihan upang mapaliwanag ang sakop at mga pamamaraan ukol sa mga tuos nito, at ipinagbabawal ang mga nasa tagapagbatas ng anumang batas na magsasagawa ng hangganan ng sakop ng pagtutuos.
 
==Mga inatasang gawain==
Ang Komisyon sa Awdit ay may kapangyarihan, namamahala, at tungkulin na magsuri, mag-awdit, at magsaayos ng lahat ng mga katuusan hinggil sa rentas at mga resibo ng, at mga gastos o gamit ng mga pondo at ari-arian, pag-aari o hawak ng tiwala ng, o hinggil sa, Pamahalaan, o anuman sa mga subdibisyon, mga ahensiya, o mga instrumentalidad, kabilang ang mga [[korporasyong pag-aari ng pamhalaaan]] na may likas na karta, at sa isang batayan ng pagtatapos ng awdit:<ref>[http://www.lawphil.net/administ/coa/coa.html Mandated Functions of COA]</ref>
*mga katawang konstitusyonal, mga komisyon at mga tanggapan na ipinagkaloob ng awtonomiyang piskal sa ilalim ng Saligang-batas na ito:
*mga pampublikong dalubhasaang may awtonomiya at mga pamantasan;
*mga ibang korporasyong pag-aari ng pamhalaaan at ang kanilang subsidaryo; at
*mga tulad na entidad na di-pampamahalaan na tumatanggap ng tulong na pananalapi at natitirang halaga ng ari-arian, tuwiran o di-tuwiran, mula o sa pamamagitan ng Pamahalaan, na hiniling ng batas o ang institusyon na ipinagkalooban upang ipasa sa mga tulad na awdit bulang kondisyon ng subsidiya at ekidad. Gayumpaman, kung saan ang sistemang panloob sa pagkokontrol ng mga natuusang ahensiya ay di-sapat, ang Komisyon ay maaaring kumandili ng hangganan, kasama ang pansamantala o tanging paghahanda ng awdit, bilang kailangan at tumpak upang itama ang mga kakulangan. Dapat kinikipil nito ang mga pangkalahatang katuusan ng Pamahalaan at, ukol sa ilang panahon na maaaring ipagkaloob ng batas, ipangalagaan ang mga dokumento na nagpapatunay at ang mga iba pang dokumento na kumakandili hinggil doon.
 
Ang Komisyon ay may pantanging awtoridad, napapailalim sa mga limitasyon sa Artikulong ito, upang matiyak ang sakop ng awdit at pagsusuri nito, makapagtatag ang mga pamamaraan at ayos na nangangailangan para doon, at magpahayag sa madla ang katuusan at mga tuntunin at alintuntunin sa pagtutuos, kabilang ang mga nasa pag-iwas at pagtanggi ng paliban-liban, di-kailangan, labis, o maluhong gastos o mga gamit ng mga pondo at ari-arian ng pamahalaan.
 
==Kasaysayan==
6,845

edit