Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Silogismong pangkategorya"

walang buod ng pagbabago
Ang unang dalawang [[pangungusap ]] ay tinatawag na mga [[palagay]]. Kung [[tumpak]] ang [[silogismo]], ipinapahiwatig ng mga palagay ang huling pangungusap na tinatawag namang [[katapusang pangungusap]]. Ang katotohanan ng katapusang pangungusap ay nababatay sa katotohanan ng mga palagay at ang ugnayan nila sa isa't isa; dapat na matatagpuan sa mga palagay ang [[panggitnang paksa]], upang maiugnay ang pasimuno at panaguri sa katapusang pangungusap.
 
Pansinin na maaaring tumpak ang silogismong pangkategorya, ngunit nananatiling mali ang katapusang pangungusap kung mali ang isa sa mga palagay. Tumpak ang silogismo sa itaas, ngunit may ilan na hindi sang-ayon sa katapusang pangungusap dahil hindi sila sang-ayon sa isa o dalawang palagay. Isang kahalagahan ng tuwirang paglalagay ng pangangatwrian sa anyo ng silogismong pangkategorya ay upang tukuyin kung anong uri ang ugnayan na nagtuturo sa iyo upang marating ang katapusang pangungusap, o nagtutulak naman sa iba pa upang makarating sa kasalungat na katapusan. Sa gayon, mas muunawaan mo ang sarili mong kaisipan o makita ng mas mabuti ang hindi ninyo pinagkakasunduan, at makita kung saan nagkakamali ang isang paniniwala o ang mas malaking kahalagahan nito na hindi mo agad napapansin.
Pansinin na maaaring tumpak ang silogismong pangkategorya, ngunit nananatiling mali ang katapusang pangungusap kung mali ang isa sa mga palagay.
 
==Anyo at larawan==
Note that a categorical syllogism can be valid but the conclusion can still be false if either of the premises is false. The above syllogism is valid, but some might disagree with the conclusion because they disagree with either or both of the premises. Much of the value of explicitly spelling out one's reasoning in the form of a categorical syllogism is to identify what kind of connection leads you to your conclusion, or leads someone to an opposing conclusion. Then you can understand your ideas or your disagreement more clearly, and see where some more fundamental belief might be in error or might have greater importance than you were aware of.
Ang '''anyo''' (logical mood) ng Silogismong pangkategorya ay ang pagkakaayos ng mga pangungusap ayon sa bilang at katangian (basahin ang [[pangungusap na pangkategorya]]). Sa ganitong silogismong pangkategorya:
 
:Lahat ng A ay B
==Mood and figure==
:Lahat ng K ay A
The '''mood''' of a categorical syllogism is the arrangement of its propositions according to quantity and quality (see [[categorical proposition]]). In this categorical syllogism:
:Kaya naman, lahat ng K ay B
 
Ang anyo nito ay AAA, dahil ang lahat ng pangungusap ay pangkalahatang pagpapatibay (universal affirmative). Kasunod namang tatalakayin ang anyo ng silogismong pangkategorya. Ngunit upang maunawaan ang larawan, kailangan munang ipaliwanag ang tatlong uri ng paksa (terms):
:All A is B
:All C is A
:Therefore, all C is B
 
the mood would be AAA, seeing that all propositions are universal affirmative. Next to be discussed is the figure of a categorical syllogism. However, in order to comprehend the figure, one must be able to identify the three different types of terms: [[major term]], [[minor term]], and the [[middle term]]. The term occurring as the predicate of the conclusion is the major term. In the aforementioned syllogism B is the major term. The minor term is the term that occurs as the subject of the conclusion; C is the minor term. Finally, by process of elimination, it can be deduced that the middle term is the term which does not occur in the conclusion, but instead once in each premise. Accordingly, A is the middle term. The figure of a categorical syllogism can be known by identifying the four possible arrangements of the middle term. The figures are represented numerically 1-4
 
* 1 the middle term occupies the subject of the first premise and the predicate of the second premise
173

edit