Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Silogismong pangkategorya"

walang buod ng pagbabago
 
==Modo at larawan==
Mayroong apat na modo ang silogismong pangkategorya na sinasagisag ng mga titik A,E,I,O. Ang "A" at "I" ay daglat mula sa "AffIrmo" ng wikang Latin ("pinagtitibay ko"), habang ang "E" at "O" ay mula sa "NegO" (:itinatanggi ko").
 
:''A: Ang lahat ng kabayo ay mabilis tumakbo.'' (pangkalahatang pagpapatibay)
:''E: Walang kabayo na mabagal tumakbo.'' (pambahaging pagpapatibay)
:''I: Ilan sa mga kabayo ay maliit.'' (pangkalahatang pagtanggi)
:''O: Ilan sa mga kabayo ay hindi maliit.'' (pambahaging pagtanggi)
 
Ang '''modo''' (logical mood) ng silogismong pangkategorya ay ang pagkakaayos ng mga pangungusap ayon sa bilang at katangian (basahin ang [[pangungusap na pangkategorya]]). Sa ganitong silogismong pangkategorya:
 
:Kaya naman, lahat ng K ay B
 
Ang anyomodo nito ay AAA, dahil ang lahat ng pangungusap ay pangkalahatang pagpapatibay (universal affirmative). Kasunod namang tatalakayin ang anyo ng silogismong pangkategorya. Ngunit upang maunawaan ang larawan, kailangan munang ipaliwanag ang tatlong uri ng paksa (terms):
[[pangunahing paksa]] (major term), [[nakapailalim na paksa]] (minor term) at [[panggitnang paksa]] (middle term).
 
ang pangunahing palagay (major premise) sa isang silogismo ay ang palagay na nagtataglay ng pangunahing paksa (major term) at panggitnang paksa (middle term).
 
Sa Pilosopiya, ang nakapailalim na palagay (minor premise) sa isang silogismo ay ang palagay na nagtataglay ng nakapailalim na paksa (minor term) at panggitnang paksa (middle term).
 
Sa Pilosopiya, ang katapusang pangungusap (conclusion) sa isang silogismo ay ang kaalaman, na maituturing na tama o mali, batay sa ugnayan ng pangunahing palagay (major premise) at nakapailalim na palagay (minor premise). Taglay nito ang pangunahing paksa (major term) at nakapailalim na paksa (minor term). Wala itong panggitnang paksa (middle term).
 
Ang paksa na matatagpuan sa panaguri (predicate) ng katapusang pangungusap (conclusion) ay ang pangunahing paksa (major term). Sa nabanggit na silogismo, B ang pangunahing paksa. Ang nakapailalim na paksa (minor term) ang pasimuno (subject)ng katapusang pangungusap; K ang nakapailalim na paksa. At mauunawaan naman na ang panggitnang paksa (middle term) ay hindi matatagpuan sa katapusang pangungusap, dahil taglay lamang ito ng pangunahing palagay (major premise) at nakapailalim na palagay (minor premise). A ang panggitnang paksa. Maaaring malaman ang anyo ng silogismong pangkategorya kung matutukoy ang apat na maaaring kaayusan ng panggitnang paksa. Ang mga anyong ito ay matatagpuan sa larawan na may bilang na 1-4.
Sa ibinigay na halimbawa, ang modo at larawan ng silogismong pangkategorya ay AAA-1. Ang pagsasama ng modo at larawan ay tinatawag na anyo.
 
==ValidityKatumpakan==
Nakakapagod kung isa-isang pag-aaralan ang katumpakan ng iba't ibang silogismong pangkategorya. Mapalad tayo at may mga taong nakagawa na nito at may natuklasan silang tatlong paraan upang malamang ang katumpakan nito. Ang una ay ang pagkakakbisa ng iba-ibang anyo. Narito ang labinlimang tumpak na anyo:
It would be rather tedious to ponder the validity of various categorical syllogisms. Luckily, people have already done this and as a result they have devised three alternative methods of finding validity. The first is to memorize the various forms. Here are a few of the fifteen valid forms:
 
* AAA-1
* EIO-1
 
==Itutuloy ang pagsasalin==
You can obtain the remaining valid forms via the other methods. One method is to construct a [[Venn diagram]]. Since there are three terms, a Venn diagram will require three overlapping circles which represent each class. First, construct a circle for the major term. Adjacent to the circle for the major term will be an overlapping circle for the minor term. Beneath those two will be the circle for the middle term. It should overlap at three places: the major term, the minor term and the place at which the major term and minor term overlap. If the syllogism is valid it would necessitate the truth of the conclusion by diagramming the premises. Never diagram the conclusion, for the conclusion must be inferred from the premises. Always diagram the universal propositions first. This is accomplished by shading the areas in which one class does not have membership in the other class. In other words, shaded is equated with non-membership. So in the premise All A is B shade in all areas in which A does not over-lap with B, including where A overlaps with C. Then repeat the same procedure for the second premise. From those two premises we can infer that all members in the class of C also have membership in the class of B. However, we can not infer that all members of the class of B have membership in the class of C.
 
∴ ang ilang B ay hindi A.
 
 
==Halimbawa==
:''A: Ang lahat ng kabayo ay mabilis tumakbo.'' (pangkalahatang pagpapatibay)
:''E: Walang kabayo na mabagal tumakbo.'' (pambahaging pagpapatibay)
:''I: Ilan sa mga kabayo ay maliit.'' (pangkalahatang pagtanggi)
:''O: Ilan sa mga kabayo ay hindi maliit.'' (pambahaging pagtanggi)
 
''Iba pang anyo ng silogismo:'' [[silogismong hipotetikal]], [[silogismong may-kapalitan]].
173

edit