Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Silogismong pangkategorya"

walang buod ng pagbabago
 
Halimbawa:
:Ang lahat ng buhaybuháy ay mahalaga.
:Kahit na ang mamamatay-tao ay may buhaybuháy.
:Kaya kahit na ang mamamatay-tao ay mahalaga.
 
 
==Modo at larawan==
Mayroong apat na modo ang silogismong pangkategorya na sinasagisag ng mga titik A,E,I, at O. Ang "A" at "I" ay daglat mula sa "AffIrmo" ng wikang Latin ("pinagtitibay ko"), habang ang "E" at "O" ay mula sa "NegO" (:itinatanggi ko").
 
Ang "A" ay palagay na pangkalahatang pagpapatibay (universal affirmative). Ang "E" naman ay palagay na pambahaging pagpapatibay (particular affirmative). Kabaligtaran ng "A" ang "E" na isa namang palagay na pangkalahatang pagtanggi (universal negative). Bilang panghuli, ang "O" ay pambahaging pagtanggi. Basahin ang halimbawa sa ibaba.
 
:''A: Ang lahat ng kabayo ay mabilis tumakbo.'' (pangkalahatang pagpapatibay)
==Itutuloy ang pagsasalin==
 
Isa pang halimbawa ng ganitong paraan, tingnan natin ang silogismo sa EIO-1. Hayaan natin na ito ang maging unang palagay na "WAlang B na A", habang ang kasunod na palagay ay "Ang ilang K ay hindi A." Ang pangunahing paksa ng silogismong ito ay A; ang nakapailalim na paksa ay K, ang panggitnang paksa ay B. Ang unang palagay sa diyagrama ay may diin-kulay sa kapwa sakop ng A at B (A ∩ B). Wala namang diin-kulay ang pangalawang palagay. Sa halip, gumagamit tayo ng sagisag ng baligtad na "E" (∃). Pananda ito ng "existence". Isusulat ito sa walang diin-kulay na kapwa-sakop ng B at K (B ∩ C) upang ipahiwatig na "Ang ilang K ay B." (Pansining Mabuti: Lahat ng bahagi na may diin-kulay ay hindi maaring lagyan ng sagisag ng baligtad na "E" (∃), ang [[pambilang na pangmeron]]) Dahil may sagisag na ∃ sa loob ng K na nasa labas ng A, tumpak na sabihin na "May ilang K na hindi A."
As another example of this method, consider a syllogism of the form EIO-1. Let its first premise be "No B is an A", its second premise be "Some Cs are Bs" and its conclusion be "Some Cs are not As." This syllogism's major term is A; its minor term is C, and its middle term is B. The first premise is shown on the diagram by shading the intersection A ∩ B. The second premise cannot be represented by shading any area. Instead, we may use the ∃ (existence) symbol in the non-shaded portion of the intersection B ∩ C in order to signify that "Some Cs are Bs." (N.B. Shaded areas and [[existential quantifier|existentially quantified]] areas are mutually exclusive.) Then, since this existence symbol lies within C but outside of A, then it is correct to conclude that "There exist some Cs which are not As."
 
A +---------------+ +---------------+ K
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +------+---+----+ |
| | |===| | |
| |=========|=| | |
| |==========|∃ | |
| |=========| | | |
+----------------+ +---------------+
| |
| |
| |
| |
B +---------------+
 
 
:[[Image:JohnstonDiagram_SyllogismFerio.PNG | EIO-1]]
Hindi nakikilalang mga tagagamit