Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Silogismong pangkategorya"

Ang huling paraan ay ang pagkakabisa ng anim na alituntunin upang ipahayag ang kaalaman na natalakay na. Bagaman mahalagang paraan ang mga Venn Diagram sa paglalarawan, mas mainam piliin ng ibang palaisip ang pagtimbang sa katumpakan ng mga palagay sa pamamgitan ng mga susunod na alituntunin.
 
* Katulad ng nabanggit na, ang silogismong kategoryapangkategorya ay may tatlong paksa lamang, hindi maaaring bawasan o dagdagan, tulad ng [[maling paggamit ng apat na paksa]] (fallacy of four terms). Mag-ingat sa paggamit ng mga salitang may kasing-hulugan na maaaring magbigay ng impresyon na mali ang pangangatwiran, kahit na ito ay tama. Ngunit maiwawasto ito sa paggamit ng isang salita sa bawat palagay.
* Kung ang isa sa mga palagay ay patanggi (negative), dapat na patanggi rin ang katapusang pangungusap. Mali ang [[nagpapatibay na katapusang pangungusap mula sa patangging mga palagay]] (affirmative conclusion from a negative premise).
* Hindi maaaring parehong patanggi (negative) ang mga palagay.
Hindi nakikilalang mga tagagamit