Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Ikalawang Sulat sa mga taga-Corinto"

→‎Nilalaman: dagdag at paglilinis ng mga mas naunang ambag ng iba
(→‎Nilalaman: dagdag at paglilinis ng mga mas naunang ambag ng iba)
Pagkaraang maipadala at maibatid sa mga taga-Corinto ang nilalaman ng sulat ni San Pablo (hindi ang ''Ikalawang Sulat sa mga taga-Corinto''), nagdala si Tito ng balitang nagsasaad na nagbagong-loob ang mga mamamayan ng Corinto. Lubhang ikinagalak ito ni San Pablo, gumaan ang kaniyang kalooban, at nagpapasalamat sa mga taga-Corinto. Kaya't naisulat niya ang ''Ikalawang Sulat sa mga taga-Corinto'' na kabahagi ngayon ng Bibliya, na nagpapaliwanag ng mga naging kilos ni Pablo at para rin magbalita ng hinggil sa kaniyang mga gawain habang malayo sa Corinto.<ref name=Biblia2/>
 
==NilalamanMga nilalaman==
AngNaririto ang nilalaman ng ginawang pakikipag-unayan ni Pablo sa iglesiaIglesya sa Corinto ay binuo ng sumusunod:
#Dinalaw ni [[Apostol Pablo]] ang [[Corinto]] na unang beses at nanatili roon ng 18 buwan ([[Aklat ng mga Gawa|Mga Gawa]] 18:11). Siya'y umalisUmalis siya sa [[Corinto]] at nagtungo sa [[Efeso]], kung saan siya'y nanatili roon ng 3 taonHetaon (Mga Gawa 19:8, 19:10, 20:31).
#Sinulat ni Pablo ang "sulat na pagpapaalala" mula sa Efeso.
#Sinulat ni Pablo ang [[1 Corinto]] mula Efeso (1 Corinto 16:8).
#Dinalaw ni Pablo ang Corinto ng ikalawang beses gaya ng kanyangkaniyang sinabing gagawinsinabi sa 1 Corinto 16:6. Maaring nangyari ito'y nangyari nang siya'y nakadestino pa siya sa Efeso. Ito'y kanyangTinawag tinawagniya naito bilang isang "mapait na pagdalaw" sa ''2 Corinto 2:1''.
#Sinulat ni Pablo ang "sulat ng mga luha".
#Sinulat ni Pablo ang 2 Corinto na nagsasabing kanyangmuli mulingniyang dadalawin ang Corinto ngnang ikatlong besesulit (2 Cor 12:14, 2 Cor 13:1). Hindi niya sinabi kung saan siya sumusulat, subalit naganap ito'y nangnoong nilisan ni Pablo ang Efeso patungong [[Macedonia]] (Mga Gawa 20).
#Si Pablo ay maaringMaaaring nakadalaw nasi Pablo ng 3 beses sa Corinto matapos niyang isulat ang liham na ito dahil nabanggit niya kataga sa ''Mga Gawa 20:2-3, kanyang sinabi'': na nanatili siya ng 3 buwan sa [[Gresya]].
 
===BahagiMga bahagi===
Ang aklat ng 2 Corinto ay nahahati sa 5 bahagi:
May tatlong pangunahing mga bahagi ang ''Ikalawang Sulat sa mga taga-Corinto'': Una, ang pagtatanggol ni San Pablo tungkol sa kaniyang sarili (1, 1, - 7, 16). Ikalawa, mga abuloy na ukol sa mga taga-[[Jerusalem]] (8, 1, - 9, 15). At ikatlo, tungkol sa kaniyang pagiging alagad (10, 1 - 13, 13).<ref name=Biblia/>
 
Naririto ang balangkas ng ikalawang liham ni San Pablo:
 
:*''Pagbati'' (1:1-11).
:*1:12 - 7:16 - ''Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyangkaniyang mga gawa at pagkaapostol at pagpapatunaynagpatunay ngsa kanyangkaniyang pag-ibig sa mga taga-Corinto.Paul'' defends(1:12 his- actions and apostleship, affirming his affection for the Corinthians7:16).
:*8:1 - 9:15 - ''Mga paalala sa abuluyan para sa mga mahihirap sa iglesiaIglesya sa [[Jerusalem]].Instructions for(8:1 the- collection for the poor in the Jerusalem church9:15).
:*10:1 - 13:10 - ''[[Polemiko|Polemikong]] pagtatanggol sa kanyang pagka-apostol'' (10:1 - 13:10).
:*''Mga huling pagbati'' (13:11-14).
 
*1:1-11 - Pagbati
*1:12 - 7:16 - Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang mga gawa at pagkaapostol at pagpapatunay ng kanyang pag-ibig sa mga taga-Corinto.Paul defends his actions and apostleship, affirming his affection for the Corinthians.
*8:1 - 9:15 - Mga paalala sa abuluyan para sa mga mahihirap sa iglesia sa [[Jerusalem]].Instructions for the collection for the poor in the Jerusalem church.
*10:1 - 13:10 - [[Polemiko|Polemikong]] pagtatanggol sa kanyang pagka-apostol.
*13:11-14 - Mga huling pagbati.
[[Category:Bagong Tipan]]
 
166,389

edits