Wikipedia:Gabay sa abakada at pagbabaybay: Pagkakaiba sa mga binago

→‎Mga katangian ng bawat titik: binago ang mga bigkas/+talababa
(→‎Buong alpabeto: inalis ang paunawa)
(→‎Mga katangian ng bawat titik: binago ang mga bigkas/+talababa)
|<center>'''Titik'''<br/>'''malaking anyo'''</center>
|<center>'''Titik'''<br/>'''maliit na anyo'''</center>
|<center>'''Pangalan/Tawag/Bigkas'''<br/>nasa bigkas-Ingles<br/>ayon sa Ortograpiya ng 2008<ref name=Omniglot>[http://www.omniglot.com/writing/filipino.htm Ayon sa Ortograpiya ng Wikang Pambansa ng 2008, ibinalik sa bigkas-Ingles ang mga titik ng Abakada ng 1987. Ang tala ng Abakada na narito ay mismong mula sa 1987] na nakuha mula sa Omniglot.com</ref></center>
|<center>'''Pangalan/Tawag/Bigkas'''<br/>abaseda/ponetiko<br/> na kasunod ang bigkas-Ingles</center>
|<center>'''Katangian'''</center>
|<center>'''Dahilan'''<br/>(kung bakit naging natatangi)
|'''A'''
|'''a'''
|/a/, /ey/
|karaniwan
|
|'''B'''
|'''b'''
|/ba/, /bi/
|karaniwan
|
|'''C'''
|'''c'''
|/se/, /si/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa titik ''k'' at ''s''
|'''D'''
|'''d'''
|/da/, /di/
|karaniwan
|-
|'''E'''
|'''e'''
|/e/, /iii/
|karaniwan
|
|'''F'''
|'''f'''
|/fa/, /ef/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa titik ''p''
|'''G'''
|'''g'''
|/ga/, /jidzi/
|karaniwan
|
|'''H'''
|'''h'''
|/ha/, /eych/
|karaniwan
|
|'''I'''
|'''i'''
|/i/, /ay/
|karaniwan
|
|'''J'''
|'''j'''
|/ja/, /jeydzey/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa titik ''h'' at pinagsamang ''d(i)y''
|'''K'''
|'''k'''
|/ka/, /key/
|karaniwan
|
|'''L'''
|'''l'''
|/la/, /el/
|karaniwan
|
|'''M'''
|'''m'''
|/ma/, /em/
|karaniwan
|
|'''N'''
|'''n'''
|/na/, /en/
|karaniwan
|
|'''Ñ'''
|'''ñ'''
|/nyaenye/, /enye/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa pinagsamang mga titik ''n'' at ''y''
|'''NG'''
|'''ng'''
|/en dzi/<br/>(pero /nang/ kung nagiisa)
|/nga/, /en ji/
|karaniwan
|
|'''O'''
|'''o'''
|/o/, /ow/
|karaniwan
|
|'''P'''
|'''p'''
|/pa/, /pi/
|karaniwan
|
|'''Q'''
|'''q'''
|/kwa/, /kyu/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa mga titik na ''k'', ''w'', ''y'', ''e'', ''i'', at ''u''
|'''R'''
|'''r'''
|/ra/, /ar/
|karaniwan
|
|'''S'''
|'''s'''
|/sa/, /es/
|karaniwan
|
|'''T'''
|'''t'''
|/ta/, /ti/
|karaniwan
|
|'''U'''
|'''u'''
|/u/, /yu/
|karaniwan
|
|'''V'''
|'''v'''
|/va/, /vi/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa titik na ''b''
|'''W'''
|'''w'''
|/wa/, /dobolyu/
|karaniwan
|
|'''X'''
|'''x'''
|/eksa/, /eks/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa mga titik na ''e'', ''k'', at ''s'' na naging ''eks''
|'''Y'''
|'''y'''
|/ya/, /way/
|karaniwan
|
|'''Z'''
|'''z'''
|/za/, /zi/
|'''''natatangi'''''
|dahil sa titik ''s''
166,389

edits