Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Sumasampalataya Ako"

→‎Teksto sa Tagalog: (Inilagay ang bilang ayon sa tradisyonal na dibisyon.)
m
(→‎Teksto sa Tagalog: (Inilagay ang bilang ayon sa tradisyonal na dibisyon.))
 
== Teksto sa Tagalog ==
Ito ang nilalaman ng dasal na ito:<ref name=Christus>[http://www.christusrex.org/www1/pater/JPN-tagalog.html Landsnes, David G. (para sa “Aba Ginoong Maria sa 404 na mga wika” ng Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931), Aquinas Duffy (para sa Aba Ginoong Maria at Luwalhati), at Wolfgang Kuhl (para sa Tanda ng Krus, Aba Po Santa Mariang Hari at Sumasampalataya Ako). Mga Dasal na nasa Wikang Tagalog, Tagalog (Filipino, Pilipino), Christus Rex, Inc., christusrex.org], kinuha noong [[Pebrero 26]], [[2008]]</ref><br />
''(Ang mga bilang na nakalagay ay ayon sa tradisyonal na bilang ng Katesismo ng Simbahang Katoliko.)
''<br />
 
''<sup>1</sup>''Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.'' <sup>2</sup>''Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.'' <sup>3</sup>''Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.'' <sup>4</sup>''Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.'' <sup>5</sup>''Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. nangNang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.'' <sup>6</sup>''Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat.'' <sup>7</sup>''Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao.'' <sup>8</sup>''Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,'' <sup>9</sup>''sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal;'' <sup>10</sup>''sa kapatawaran ng mga kasalanan,'' <sup>11</sup>''sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,'' <sup>12</sup>''at sa buhay na walang hanggan. Amen.</P>''
 
== Mga sanggunian ==