Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Hinuhang atomiko"

 
===Pagkakatuklas sa mga partikulang nukleyar===
Noong 1918, hinati ni Rutherford ang nukleyo ng atomo ng kanyang bombahin ang gas ng nitroheno ng mga partikulang alfa at kanyang namatyagan na nagpalabas ito ng mga nukleyo ng hidroheno. Ipinalagay ni Rutherford na ang nukleyong hidroheno ay lumitaw mula sa nukleyo mismo ng mga atomo ng nitroheno. <sup>[14]<sup>] Nang lumaon kanyang nasumpungan na ang positibong karga ng anumang atomo ay maitutumbas sa isang integer na bilang ng nukleyo ng hidroheno. Ito, kalakip ang katotohanan na ang hidroheno bilang pinakamagaang na elemento – ay may atomikong bigat na 1 ay kanyang ipinalagay na ang nukleyo ng hidroheno ay iisahing partikula na nilalaman ng lahat ng nukleyo ng atomo: ang proton. Matapos ang marami pang eksperimento, natuklasan ni Rutherford na ang bigat nukleyar ng karamihan ng mga atomo ay mahigit sa nilalaman nitong mga proton. Kanyang hinulaan na ang sobra nito ay binubuo ng hindi pa tiyak ng mga partikulang neutral.
 
Noong 1928, namatyagan ni [[Walter Bothe]] na nagpapalabas ang [[berilyo]] ng radyasyong may neutral na karga kapag binomba ng partikulang alfa. Noong 1932, inilantad ni [[James Chadwick]] ang maraming elemento sa radyasyong ito na kanyang ikinumpara ang mga enerhiya ng sumisikad na kargadong partikula mula sa iba’t-ibang target. Kanyang ipinalagay na ang radyasyon ay binubuo ng neutral na mga partikula na may bigat malapit sa proton. <sup>[15]<sup> Tinawag itoitong mga partikulang “[[neutron]]” ni Chadwick.
 
===Kwantikong modelo ng atomo ===
Anonymous user