Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Indibidwalismo"

dagdag
(dagdag)
(dagdag)
Ginagawa ng indibidwalismo na maging tuon ng pansin nito ang indibidwal<ref name="britannica.com"/> kung kaya't nagsisimula "na may pundamental na premisa o pahayag na ang indibidwal na tao ay may pangunahing kahalagahan sa pagpupunyagi para sa kalayaan." Ang [[Liberalismong klasikal]] (kasama ang [[libertaryanismo]]), [[eksistensyalismo]] at [[anarkismo]] (natatangi na ang [[anarkismong indibidwalismo]]) at [[Obhetismo]] ay mga halimbawa ng mga kilusang ginagamit ang indibidwal na tao bilang isang panggitnang yunit ng pagsusuri.<ref name="ReferenceA">[[L. Susan Brown]]. ''[[The Politics of Individualism: Liberalism, Liberal Feminism, and Anarchism]]''. BLACK ROSE BOOKS LID. 1993</ref>
 
Ginamit din ito bilang isang termino o katagang nagpapahiwatig ng "Kalidad ng pagiging isang indibidwwal; indibidwalidad"<ref name="thefreedictionary.com"/> kaugnay na pag-ari ng "Isang katangiang pang-indibidwal; isang [[sumpong]] o [[idiosinkrasya]]."<ref name="thefreedictionary.com"/> Kaya't ang indibidwalismo ay may kaugnayan din sa mga kagustuhan at estilo ng pamumuhay na artistiko at [[Bohemiano]] kung saan mayroong tendensya o pagpaling papunta sa paglikha ng sarili at eksperimentasyon na kabaligtaran ng tradisyon o mga opinyon at ugaling popular ng masa o nakararami,<ref name="thefreedictionary.com"/><ref name="jstor.org">http://www.jstor.org/pss/2570771 Bohemianism: the underworld of Art by George S. Snyderman and William Josephs</ref> at gayundin ng mga posisyon at etikang [[humanista]].<ref>"Ang pangunahing katangiang intelektuwal ng kapanahunan ay ang pagpabalik, sa isang partikular na antas, ng pilosopiyang sekular at makatao ng Gresya at Roma. Isa pang usong humanista na hindi maaaring balewalain ay ang muling pagsilang ng indibidwalismo, na pinaunlad ng Gresya at Roma hanggang sa malaking kaantasan, ngunit pinigilan ng pagbangon ng isang sistemang may pagbibigay ng antas sa loob ng lipunan noong bandang huling panahon ng Imperyong Romano, ng Simbahan at ng peudalismo noong Gitnang mga Kapanahunan.[http://www.historyguide.org/intellect/humanism.html "The history guide: Lectures on Modern European Intellectual History"]</ref><ref>"AnthropocentricityAng andantroposentrisidad individualismat indibidwalismo...Humanism andHumanismo Italianat artItalyanong weresining similaray inmagkahalintulad givingsa paramountpagbibigay attentionng tomahalagang humanpagtutuon experiencesa karanasan ng tao, bothkapwa insa itspang-araw-araw everydayna immediacykahalagahan andnito inat itssa positivepositibo orat negativenegatibong extremeskasukdulan nito...The human-centrednessAng ofpagtuon Renaissanceng artsining ng [[Renasimyento]] sa tao, moreoverbilang karagdagan, wasay nothindi justlamang aisang generalizedpangkalahatang endorsementpagsusog ofsa earthlykaranasang experiencemakamundo. Like theKatulad humanistsng mga humanista, Italianbinigyang-diin artistsng stressedmga theItalyanong autonomyalagad andng dignitysining ofang theautonomiya individualat dangal ng indibidwal." [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/275932/humanism/11824/Anthropocentricity-and-individualism "Humanism" on Encyclopedia Britannica]</ref>
 
==Mga sanggunian==
166,389

edits