Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Pamparaming Lagrange"

walang buod ng pagbabago
para sa iba ibang mga halaga ng <math> d </math> at ang kontur ng <math> g </math> na ibinigay ng <math> g ( x, y ) = c </math>.
 
Ipaglagay na tayo ay naglalakda sa kahabaan ng linyang kontur na may <math> g = c </math>. Sa pangkalahatan, ang mga linyang kontur ng <math> f </math> at <math> g </math> ay maaaring walang katulad kaya kung susundan ang linyang kontur para sa <math> g = c </math>, maaaring bagtasin(intersect) o tawirin ang mga linyang kontur ng <math> f </math>. Ito ay katumbas sa pagsasabi na habang gumagalaw sa kahabaan ng linyang kontur para sa <math> g = c </math>, ang halaga ng <math>f </math> ay maaaring magbago. Tanging kung ang linyang kontur para sa <math> g = c </math> ay magtatagpo sa mga linyang kontur ng <math> f </math> [[pagdidikit (matematika) (mathematics)|tangensiyal]] hindi natin dadagdagan o babawasan ang halaga ng <math> f </math> na ang ibig sabihin ay kung ang mga linyang kontur ay nagdadapuan ngunit hindi nagtatawiran.
 
Ang mga linyang kontur ng ''f'' at ''g'' ay nagdadapuan kung ang mga [[bektor na tangent]] ng mga linyang kontur ay [[paralelo]]. Dahil sa ang [[gradiento]] ng punsiyon ay [[perpendikular]] sa mga linyang kontur, ito ay parehas ng pagsasabing ang mga gradiento ng ''f'' and ''g'' ay parelolo. Kaya nais natin ang mga puntong <math>(x,y)</math> kung saan ang <math>g(x,y) = c</math> at ang
 
Ang katotohanan ang mga solusyon ng Lagrangian ay hindi rin kinakailangang extrema ay nagbibigay rin kahirapan para sa numerikal na optimisasyon. Ito ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng pagkukwenta ng magnitudo ng gradiento dahil sa ang mga sero ng magnitudo ay kinakailangang lokal na minima.
 
 
==Sanggunian==