Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Pamparaming Lagrange"

Kung pagsasamahin ang dalawang mga ekwasyon, ito ay magbibigay ng <math>x=y</math> (sa hayagan ang <math>\lambda \neq 0</math>, kundi ang (i) ay magbibigay 1 = 0, kaya meron tayong<math>x=-1/(2\lambda)=y</math>).
 
Kung ihahalili sa (iii), ito ay magbibigay ng <math>2x^2=1</math>, kaya ang <math>x=y=\pm \sqrt{2}/2</math> at <math>\lambda = \mp \sqrt{2}/2</math> na nagpapakitang ang mga stasyonaryong punto ay <math>(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2)</math> at <math>(-\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2)</math>. Kung lulutasin ang obhektibong punsiyong ''f'' sa mga ito ay magbibigay ng
 
:<math>f(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2)=\sqrt{2}\mbox{ and } f(-\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)=-\sqrt{2},</math>