Alberto ng Sahoniya, Coburgo, at Gotha - Other languages