Diperensiyang histrioniko na personalidad - Other languages