Ikalawang Digmaang Laban sa Opyo - Other languages