Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan - Other languages