Kautusang Tagapagpaganap Bilang 464 ng Pilipinas - Other languages