Marangal na Bahay-Opera ng Maynila - Other languages