Operasyon ng pagpapalit ng kasarian - Other languages