Pambansang Harapan para sa Pagpapalaya ng Timog Biyetnam - Other languages