Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon - Other languages