Pandemyang trangkaso ng Espanya noong 1918 - Other languages