Talaan ng mga Hari at Reyna ng Espanya - Other languages