Talaan ng mga Manga na nagsisimula sa Salitang Hapon, SA à SO - Other languages