Si Nekhbet o Nekhebit ay isang maagang lokal na diyosa ng predinastikong Ehipto na patron ng siyudad na Nekheb. Sa huli, siya ay naging patron ng Itaas na Ehipto at isa sa dalawang mga patrong diyos ng lahat ng Sinaunang Ehipto nang ito ay pag-isahin.

Si Nekhbet na may tungkod at singsing na shen.