Ngipin (paglilinaw)

Ang ngipin ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: