Ang obsidiyano (sa Ingles: obsidian) ay isang kristal na nabuo sa pamamagitan ng mabilis na paglamig ng kumukulong putik o lava na walang pagkrikristal. Karaniwang itim ito ngunit naaninag sa manipis na piraso. Ang obsidiyano ay nabubuo sa itaas ng lupa mula sa lava na magkatulad sa komposisyon ng magma.

Isang obsidiyano