Si Haring Og ng Bashan (kahulugan Higante) Ay ang Hari mula sa Nakaraang panahon sa syudad ng Bashan Gitnang Silangan, na nabangit sa Lumang Tipan ng Bibliya na siya ang kahuli-hulihang tao na nasa lipi ng mga Higante.

Kama ni Og.