Ang Pilipino ay maaaring mangahulugan ng mga sumusunod:

Ang Filipino ay maaaring mangahulugan ng mga sumusunod: