Puno ng Iglesya

Ang Puno ng Iglesya o Pinuno ng Simbahan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: