Si Ray Douglas Bradbury (1920-08-22/2012-06-05) ang isang Amerikanong manunulat ng salaysaying makaagham. Sinulat niya ang The Martian Chronicles (Kronikang Marsiyano) noong 1950 at marami pa.

Ray Bradbury (1975)