Anumang bagay na ibinigay, ay tinatawag na regalo. Kadalasang ipinagkakaloob ito sa taong may kaarawan, ikakasal, Pasko, inaanak, at kahit sa naiibigan. ang regalo rin ay maaaring isang pabuya o pagbabalik ng utang na loob.