Ang salamangka ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: