Ang As-Sajda (Arabiko: سورة السجدة‎) (Ang Pagpapatirapa) ang ika-32 kapitulo ng Koran na may 30 bersikulo.