Mahilig akong manaludtod. Hindi rin lingid sa akin ang pagsulat ng mga lathalain, subalit matagal na rin noong huli akong nagsulat ng mahaba-haba. Napagpasyahan kong lumahok sa WIKIPEDIA Tagalog (ito ang munkahi kong pagtukoy sa bersiyong ito ng Wikipedia) sa ika-10 nitong anibersaryo sapagkat nais kong makatulong sa paga-akma ng mga katha sa wastong balarila. Magkakaroon ako ng mga panukala sa pagbabaybay ng mga salita (tulad ng mga alituntunin sa paghiram ng mga salita) na maaaring hindi ninyo sang-ayunan. Doon pumapasok ang mga diskusyon, maaaring sa 'Kapihan/Forum' o dtio mismo sa aking account page.

Mga AlituntuninBaguhin

  • Magmumula ang aking baybay ng mga salita sa UP Diksiyonaryong Filipino (ISBN: 9789716350333). Alinmang paglihis ay hindi sinasadya.
  • Karaniwan ang ayos ng aking mga pangungusap. Napagpasyahan kong mainam na gamitin ang ayos na ito bunga na rin ng karanasan.
  • Kung maaari ay payak ang mga pangungusap. Sa abot ng aking makakaya ay nagpuputol ako ng mahahabang pangungusap.

Mga PakiusapBaguhin

Nais nating lahat na maging makabuluhan ang pagsasama-samang ito ng mga manunulat. Malaya kayong magpahayag ng mga puna o paglilinaw.