Dean M. Bernardo - Mamahayag sa Himpapawid

Pagkatao at PaninindiganBaguhin

Isang malayang mamahayag para sa mga piling ahensya ng pagbabalita pang-daigdigan.

  • Isang mamahayag na sumusulat sa English at Tagalog na may dalawampung taong karanasan sa telebisyong lokal at pang-daigdig.
  • Matagal ng sumusulat sa Wikipedia.
  • Nagsusulat para lalo pang palawakin ang kaalaman ng mundo tungkol sa Pilipinas at sa mga Pilipino.
  • Totoo at walang pinapanigang kaalaman ang susi upang maiahon sa kawalang alam at kahirapan ang mga kababayan.
  • Kung walang mangmang, alam mo ang iyong karapatan ... walang maloloko!
  • Sumapi upang maka-tulong sa pagsusulat sa 'Pilipino' ang mga mahahalagang kaalaman, upang maka-buo ng mas malawak na datos tungkol sa mundo at kapaligiran. Ipinapaubaya ko ang pagsasa-ayos ng mga nasulat, maging mga salita at teknikal sa mga ibang may tiyaga at panahon upang maisaayos ang mga nasusulat sang-ayon sa sistema ng Wikipedia.