Ang tagagamit na ito ay isang Pilipino, isinilang sa Lungsod ng Makati, Pilipinas at kasalukuyang nakatira sa Kabite