Tagagamit:ReyBrujo/Dumps/20070408/Articles with more than 10 external links

Articles with more than 10 external links Baguhin

Articles with more than 10 external links as of April 08, 2007. Only articles in the main space are considered.

External
links
Article ID Article
89 3223 AIESEC
63 2057 Mayo 2005
62 12782 Setyembre 2006
61 3131 Hunyo 2005
60 6774 Jabber
54 6018 Oktubre 2005
49 3272 Hulyo 2005
44 13768 Kasalukuyang pangyayari
43 4573 Agosto 2005
38 18641 Pebrero 2007
37 12784 Nobyembre 2006
32 19329 Pahayagan
32 18052 Kasaysayan ng Pilipinas
32 582 Pilipinas
31 12785 Disyembre 2006
31 2572 Wikang Yidish
31 18640 Enero 2007
31 19929 Marso 2007
29 12786 Oktubre 2006
28 5405 Setyembre 2005
27 1777 Katolisismo
24 2154 Cambodia
22 8903 Mga Saksi ni Jehova
22 18989 Windows Vista
22 6999 Jeanne d’Arc
21 8144 Nobyembre 2005
21 8471 Wikang Ebreo
21 7 Wiki
20 12312 Mirmo!
20 10346 Mayo 2006
18 10870 1 Ceres
17 7829 Iglesia ni Cristo
17 19981 Colombo
16 20157 Microsoft Windows
16 4000 Creative Commons
16 2599 Latvia
16 2886 Ateneo de Manila University
15 9908 Abril 2006
14 4699 Lungsod ng Tel Aviv-Yafo
14 9142 Keso
14 2529 Lutheranismo
13 8907 Tetragrammaton
12 7183 Shenzhou 6
12 12665 Hulyo 2006
12 21533 2007 na Lindol sa Kapuluang Solomon
12 20265 Lungsod ng Alaminos
12 9369 Pebrero 2006
12 21034 High School Musical
12 4542 Lungsod ng Sankt-Peterburg
12 2208 Ateneo
12 21482 Reggie Bush
11 17057 Cory Quirino
11 5779 Lungsod ng México
10 9202 Animax
10 19902 Los Baños, Laguna
10 656 Metapisika
10 1811 Taiwan
10 8902 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan
10 8951 Enero 2006
10 9259 David Bautista
10 10693 Romi Garduce
10 4112 Belarus
10 1093 Croatia
10 5635 Lungsod ng València