Talaan ng katinig at patinig ng Hangul

Ang sumusunod na talaan ng Hangul/Choson'gul (patinig at katinig, jamo) ay ipinapakita ang mga pangsaligang anyo sa kulay bughaw sa unang hilera, at ang kani-kanilang mga pinagmulan sa mga susunod na hanay. Nakahiwalay ang mga iyon ayon sa pang-unahan, patinig, at mga panghulihan.

Mga Pang-unahanBaguhin

k/g n d r/l m b s - j ch k t p h
         
kk tt pp ss jj

Mga Patinig/PangkagitnaanBaguhin

  Basic   +i
Basic
a eo o u eu i ae e oe ui eui
y+
ya yeo yo yu     yae ye      
w+
wa weo wae we

PanghulihanBaguhin

ㅇ 
g n d l m b s ng j ch k t p h
 ㄺ   ㅄ        
kk nj lg bs ss
ㄳ   ㄻ           
gs nh lm
             
lb
    ㄽ           
ls
             
lt
             
lp
             
lh

Paghahambing (Kolasyon)Baguhin

Mangilan-ngilang pagkakasunod-sunod na kolasyon ang mga ginagamit upang isunod-sunod ang mga salita. Karinawan sa Timog Korea ang mga pagkakasunod-sunod ng unang uri, na nagbibigay-kaiba sa pagtrato sa dobleng katinig na jamo sa pantig na pang-unahan (choseong) at -panghulihan (jongseong) na puwesto; opisyal naman sa Hilagang Korea ang pangalawang pagkakasunod-sunod.

  Timog Korea:

 • Mga katinig: ㄱ (ㄲ) ㄴ ㄷ (ㄸ) ㄹ ㅁ ㅂ (ㅃ) ㅅ (ㅆ) ㅇ ㅈ (ㅉ) ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
 • Mga patinig: ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ

  Hilagang Korea:

 • Mga katinig: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ‑ᆼ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ ᄋ‑
 • Mga patinig: ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅢ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ

Pangalan ng mga KatinigBaguhin

Naka-panaklong ang mga nakasaad na baryante.

Mga Katinig Mga pangalan
 
Timog
 
Hilaga
기역 기윽
쌍기역 된기윽
니은 니은
디귿 디읃
쌍디귿 된디읃
리을 리을
미음 미음
비읍 비읍
쌍비읍 된비읍
시옷 시읃
쌍시옷 된시읃
이응 이응
지읒 지읃
쌍지읒 된지읃
치읓 치읕
키읔 키읔
티읕 티읕
피읖 피읖
히읗 히읕

Tingnan dinBaguhin