Talaan ng mga pamilya ng tipo ng titik na script

Ang talaang ito ay naglalaman ng mga may-script na tipo ng titik na ginagamit sa klasikal na pampalimbagan at pagimprenta.

TalaanBaguhin

KaligrapikoBaguhin

Silipin din: Kaligrapiya
Halimbawa ng iskriptong kaligrapiya na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
American Scribe  
AMS Euler
Nagdisenyo: Hermann Zapf, Donald Knuth
   
Apple Chancery
Nagdisenyo: Kris Holmes
 
Brush Script
Nagdisenyo: Robert E. Smith
     
Cézanne
Nagdisenyo: Michael Want, Richard Kegler
   
Coronet
Nagdisenyo: R. Hunter Middleton
     
Declaration Script  
Declare  
Edwardian Script
Nagdisenyo: Ed Benguiat
     
FIG Script
Nagdisenyo: Eric Olson
   
French Script    
Gravura
Nagdisenyo: Phill Grimshaw
 
Kuenstler Script
Nagdisenyo: Hans Bohn
   
Lucida Calligraphy
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
     
Monotype Corsiva
Nagdisenyo: Patricia Saunders
     
Snell Roundhand
Nagdisenyo: Matthew Carter
 
Zapf Chancery
Nagdisenyo: Hermann Zapf
   
Zapfino
Nagdisenyo: Hermann Zapf
     

Sulat-kamayBaguhin

Silipin din: Sulat-kamay
Halimbawa ng iskriptong sulat-kamay na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Alexa
Nagdisenyo: Steve Matteson
   
Andy
Nagdisenyo: Steve Matteson
     
Ashley Script
Nagdisenyo: Ashley Havinden
   
Balloon
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
   
Blackadder    
Caflisch Script
Nagdisenyo: Robert Slimbach
   
Chalkboard      
Comic Neue
Nagdisenyo: Craig Rozynski, kasama si Hrant Papazian
 
Comic Sans MS
Nagdisenyo: Vincent Connare
     
Dom Casual
Nagdisenyo: Peter Dom
     
Eyadish  
Freestyle Script
Nagdisenyo: Martin Wait
   
Kaufmann
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
   
Kristen
Nagdisenyo: George Ryan
   
Lobster  
Lucida Handwriting
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
     
Mistral
Nagdisenyo: Roger Excoffon
     
Papyrus
Nagdisenyo: Chris Costello
   
Pristina    
Rage    
Segoe Script
Nagdisenyo: Carl Crossgrove
 
Viner Hand    
Wiesbaden Swing
Nagdisenyo: Rosemarie Kloos-Rau
 

Tingnan dinBaguhin