Talaan ng mga pamilya ng tipo ng titik na script

Ang talaang ito ay naglalaman ng mga may-script na tipo ng titik na ginagamit sa klasikal na pampalimbagan at pagimprenta.

TalaanBaguhin

KaligrapikoBaguhin

Halimbawa ng iskriptong kaligrapiya na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
American Scribe  
AMS Euler
Nagdisenyo: Hermann Zapf, Donald Knuth
   
Apple Chancery
Nagdisenyo: Kris Holmes
 
Brush Script
Nagdisenyo: Robert E. Smith
     
Cézanne
Nagdisenyo: Michael Want, Richard Kegler
   
Coronet
Nagdisenyo: R. Hunter Middleton
     
Declaration Script  
Declare  
Edwardian Script
Nagdisenyo: Ed Benguiat
     
FIG Script
Nagdisenyo: Eric Olson
   
French Script    
Gravura
Nagdisenyo: Phill Grimshaw
 
Kuenstler Script
Nagdisenyo: Hans Bohn
   
Lucida Calligraphy
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
     
Monotype Corsiva
Nagdisenyo: Patricia Saunders
     
Snell Roundhand
Nagdisenyo: Matthew Carter
 
Zapf Chancery
Nagdisenyo: Hermann Zapf
   
Zapfino
Nagdisenyo: Hermann Zapf
     

Sulat-kamayBaguhin

Halimbawa ng iskriptong sulat-kamay na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Alexa
Nagdisenyo: Steve Matteson
   
Andy
Nagdisenyo: Steve Matteson
     
Ashley Script
Nagdisenyo: Ashley Havinden
   
Balloon
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
   
Blackadder    
Caflisch Script
Nagdisenyo: Robert Slimbach
   
Chalkboard      
Comic Neue
Nagdisenyo: Craig Rozynski, kasama si Hrant Papazian
 
Comic Sans MS
Nagdisenyo: Vincent Connare
     
Dom Casual
Nagdisenyo: Peter Dom
     
Eyadish  
Freestyle Script
Nagdisenyo: Martin Wait
   
Kaufmann
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
   
Kristen
Nagdisenyo: George Ryan
   
Lobster  
Lucida Handwriting
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
     
Mistral
Nagdisenyo: Roger Excoffon
     
Papyrus
Nagdisenyo: Chris Costello
   
Pristina    
Rage    
Segoe Script
Nagdisenyo: Carl Crossgrove
 
Viner Hand    
Wiesbaden Swing
Nagdisenyo: Rosemarie Kloos-Rau
 

Tingnan dinBaguhin