Talaan ng mga pamilya ng tipo ng titik na serif

Ang talaang ito ay naglalaman ng may-serif na tipo ng titik na ginagamit sa pagimprenta at klasikal pampalimbagan.

TalaanBaguhin

Halimbawa ng Serif na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Adobe Jenson
Nagdisenyo: Robert Slimbach
Uri: Lumang estilo
     
Aldus
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Uri: Lumang estilo
     
Alexandria
Nagdisenyo: Hank Gillette
Uri: Slab serif
Pang-ilalim na uri: Heometriko
     
American Typewriter
Nagdisenyo: Joel Kaden & Tony Stan
Uri: Lumang estilo
     
Archer
Nagdisenyo: Tobias Frere-Jones & Jonathan Hoefler
Uri: Slab serif
 
Arno
Nagdisenyo: Robert Slimbach
Uri: Lumang estilo
     
Aster
Nagdisenyo: Francesco Simoncini
Uri: Makabago
     
Baskerville
Nagdisenyo: John Baskerville
Uri: Transisyonal
     
Bauer Bodoni
Nagdisenyo: Heinrich Jost
Uri: Makabago
     
Bell
Nagdisenyo: Richard Austin
Uri: Makabago
     
Bembo
Nagdisenyo: Stanley Morison
Uri: Lumang estilo
     
ITC Benguiat
Nagdisenyo: Ed Benguiat
Uri: Pampalamuti
     
Bernhard Modern
Nagdisenyo: Lucian Bernhard
Uri: Lumang estilo
     
Bodoni
Nagdisenyo: Giambattista Bodoni
Uri: Makabago
     
Bookerly
Uri: Iba
 
Bookman
Nagdisenyo: Alexander Phemister
Uri: Lumang estilo
     
Bulmer
Nagdisenyo: William Martin
Uri: Transisyonal
   
Caledonia
Nagdisenyo: William Addison Dwiggins
Uri: Transisyonal
   
Calisto MT
Nagdisenyo: Ron Carpenter
Uri: Lumang estilo
     
Cambria
Nagdisenyo: Jelle Bosma
Uri: Iba
     
Caslon
Nagdisenyo: William Caslon
Uri: Lumang estilo
     
Centaur
Nagdisenyo: Bruce Rogers
Uri: Lumang estilo
     
Century Schoolbook
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Uri: Makabago
     
Chaparral
Nagdisenyo: Carol Twombly
Uri: Slab serif
Pang-ilalim na uri: Humanista
     
Bitstream Charter
Nagdisenyo: Matthew Carter
Uri: Transisyonal, Slab serif
     
Cheltenham
Nagdisenyo: Bertram Goodhue & Ingalls Kimball
Uri: Lumang estilo
     
City
Nagdisenyo: Georg Trump
Uri: Slab serif
 
Clarendon
Nagdisenyo: Robert Besley
Uri: Slab serif
     
Cochin
Nagdisenyo: Georges Peignot, Matthew Carter
Uri: Transisyonal
 
Computer Modern
Nagdisenyo: Donald Knuth
Uri: Makabago
   
Constantia
Uri: Iba
     
Constructium
Nagdisenyo: Rebecca Bettencourt
Uri: Lumang estilo
     
Copperplate Gothic
Nagdisenyo: Frederic Goudy
Uri: Wedge-serif
     
Deepdene
Nagdisenyo: Frederic Goudy
Uri: Lumang estilo
   
DejaVu Serif
Uri: Iba
     
Didot
Uri: Makabago
   
Droid
Uri: Iba
     
Emerson
Nagdisenyo: Joseph Blumenthal
Uri: Lumang estilo
   
FF Scala
Nagdisenyo: Martin Majoor
Uri: Lumang estilo
   
Footlight
Nagdisenyo: Ong Chong Wah
 
Friz Quadrata
Nagdisenyo: Ernst Friz at Victor Caruso
Uri: Pampalamuti
   
Garamond
Nagdisenyo: Claude Garamond & Jean Jannon
Uri: Lumang estilo
     
Gentium
Nagdisenyo: Victor Gaultney
Uri: Iba
     
Georgia
Nagdisenyo: Matthew Carter
Uri: Transisyonal
     
Goudy Old Style
Nagdisenyo: Frederic Goudy
Uri: Lumang estilo
     
Goudy Stout
Nagdisenyo: Frederic Goudy
 
Granjon
Nagdisenyo: George W. Jones
Uri: Lumang estilo
   
Hoefler Text
Nagdisenyo: Jonathan Hoefler
Uri: Lumang estilo
     
Iowan Old Style
Nagdisenyo: John Downer
Uri: Lumang estilo
   
Janson
Nagdisenyo: Chauncey H. Griffith
Uri: Lumang estilo
     
Joanna
Nagdisenyo: Eric Gill
Uri: Transisyonal
     
Junicode
Nagdisenyo: Peter S. Baker
Uri: Lumang estilo
     
Korinna
Nagdisenyo: Ed Benguiat & Vic Caruso
Uri: Pampalamuti
   
Liberation Serif
Nagdisenyo: Steve Matteson
Uri: Iba
   
Linux Libertine
Uri: Iba
     
Literaturnaya
Nagdisenyo: Anatolii Shchukin
Uri: Transisyonal
     
Lucida Bright
Nagdisenyo: Charles Bigelow & Kris Holmes
Uri: Iba
     
Minion
Nagdisenyo: Robert Slimbach
Uri: Lumang estilo
     
Mrs Eaves
Nagdisenyo: Zuzana Licko
Uri: Transisyonal
   
MS Serif    
New York
Nagdisenyo: Susan Kare, Charles Bigelow, at Kris Holmes
Uri: Transisyonal
 
Nilland
Nagdisenyo: Manfred Klein
Uri: Slab serif
 
Palatino
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Uri: Lumang estilo
     
Perpetua
Nagdisenyo: Eric Gill
Uri: Transisyonal
     
Plantin
Nagdisenyo: Christophe Plantin
Uri: Lumang estilo
 
Rawlinson Roadway
Nagdisenyo: James Montalbano
Uri: Lumang estilo
 
Requiem
Nagdisenyo: Jonathan Hoefler
Uri: Lumang estilo
 
Roboto Slab
Nagdisenyo: Christian Robertson
Uri: Slab serif
 
Rockwell
Uri: Slab serif
     
Rotis
Nagdisenyo: Otl Aicher
Uri: Iba
   
Sabon
Nagdisenyo: Jan Tschichold
Uri: Lumang estilo
     
Serifa
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Uri: Slab serif
 
Source Serif Pro
Nagdisenyo: Frank Grießhammer
Uri: Transisyonal
   
Souvenir
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
   
Theano Didot
Nagdisenyo: Alexey Kryukov
Uri: Makabago
 
Times New Roman
Nagdisenyo: Stanley Morison
Uri: Transisyonal
     
Trajan
Nagdisenyo: Carol Twombly
Uri: Lumang estilo
 
Utopia
Nagdisenyo: Robert Slimbach
Uri: Didone
 
Windsor
Nagdisenyo: Eleisha Pechey
Uri: Lumang estilo
 

Tingnan dinBaguhin