Talaan ng mga pelikulang Pilipino: 1940-1949

1940Baguhin

1941Baguhin

1942Baguhin

1943Baguhin

1946Baguhin

1947Baguhin

1948Baguhin

1949Baguhin