Talaan ng mga teritoryo at lugar kung saan Pranses ang opisyal na wika

Pranses ang opisyal na wika sa 29 na mga malalayang bansa. Ang sumusunod ay mga talaan ng mga malalayang estado at teritoryo kung saan Pranses ang wikang opisyal o isinasalita ng karamihan sa mga tao.

  Mga rehiyon kung saan Pranses ang pangunahing wika
  Mga rehiyon kung saan Pranses ang pangunahing wika ngunit hindi isang wikang banyaga ng karamihan
  Mga rehiyon kung saan Pranses ang ikalawang wika
  Mga rehiyon kung saan Pranses ang minoryang wika

Mga BansaBaguhin

Ipinapakita ng talahanayan na ito ang populasyon ng mga bansa, hindi ang bilang ng mga nagsasalita ng Pranses.

Bilang Bansa Kontinente Populasyon[1]
1.   Democratic Republic of the Congo Aprika 84,004,969
2.   France Europa 67,401,000
3.   Canada Hilagang Amerika 36,879,800
4.   Morocco Aprika 36,470,000
5.   Madagascar Aprika 24,235,400
6.   Cameroon Aprika 23,345,200
7.   Ivory Coast Aprika 22,701,600
8.   Niger Aprika 19,899,100
9.   Burkina Faso Aprika 18,105,600
10.   Mali Aprika 17,599,700
11.   Senegal Aprika 15,129,300
12.   Chad Aprika 14,037,500
13.   Tunisia Aprika 11,690,000
14.   Guinea Aprika 12,608,600
15.   Rwanda Aprika 11,607,700
16.   Belgium Europa 11,358,357
17.   Burundi Aprika 11,178,900
18.   Benin Aprika 10,879,800
19.   Haiti Karibe 10,711,100
20.   Switzerland Europa 8,510,000
21.   Togo Aprika 7,304,600
22.   Central African Republic Aprika 4,900,300
23.   Congo Aprika 4,620,300
24.   Gabon Aprika 1,725,300
25.   Equatorial Guinea Aprika 1,221,490
26.   Djibouti Aprika 887,861
27.   Comoros Aprika 795,601
28.   Luxembourg Europa 602,900
29.   Vanuatu Oseaniya 264,652
30.   Seychelles Aprika 92,900
31.   Monaco Europa 38,731
Kabuuan Lahat ng mga bansa Daigdig c. 491160000

Iba pang mga rehiyonBaguhin

Bilang. Rehiyon Kontinente Populasyon Katayuan
1. French Polynesia Oseaniya &10000000000267000000000267,000 Rehiyong pang-ibayong dagat ng Pransiya
2.   New Caledonia</img>  New Caledonia Oseaniya &10000000000284060000000284,060 Rehiyon ng Pransiya na may espesyal na katayuan
3. Lambak Aosta Europa &10000000000128000000000128,000 Awtonomong rehiyon ng Italya
4. Saint-Martin Hilagang Amerika &1000000000003726400000037,264 Rehiyong pang-ibayong dagat ng Pransiya
5. Wallis at Futuna Oseaniya &1000000000001528900000015,289 Rehiyong pang-ibayong dagat ng Pransiya
6. Saint-Barthélemy Hilagang Amerika &100000000000091310000009,131 Rehiyong pang-ibayong dagat ng Pransiya
7. Saint-Pierre at Miquelon Hilagang Amerika &100000000000058880000005,888 Rehiyong pang-ibayong dagat ng Pransiya
8. Clipperton Hilagang Amerika &100000000000000000000000 Maliit na teritoryo ng Pransya na direktang hawak ng gobyerno
10. Terres australes et antarctiques françaises Aprika at Antarctica &100000000000000000000000 Rehiyong pang-ibayong dagat ng Pransiya

Tandaan: Ang Réunion, Guadeloupe, Martinique, French Guiana at Mayotte ay itinuturing bilang mga rehiyon sa ibayong dagat ng Pransiya at sa gayon ay hindi bahagi ng talaang ito.

Mga SanggunianBaguhin