Buksan ang pangunahing menu

Ang telomere ang rehiyon ng paulit ulit na mga sekwensiyang nucleotide sa bawat dulo ng isang chromatid. Ito ay pumoprotekta sa dulo ng kromosoma mula sa pagkasira o mula sa pagsasama ng magkakapitbahay na mga kromosoma.